Pravidla pro zasílání fotografií a postup zaslání (návod)

Fotografie na planes.cz

Chcete-li si jen připomenout technickou cestu k nahrávání fotografií, přeskočte sem.

Chcete-li si jen připomenout pravidla pro posílání aktualit, přeskočte sem.

Obecná pravidla fungování planes.cz najdete zde.

Následující text by měl být jakýmsi vodítkem pro nahrávání fotografií na tento server.

Cílem galerie je přinášet zajímavé záběry ze světa letectví. Jsme velmi rádi, že nahráváte fotografie na náš server. Tematicky přijímáme a vystavujeme zejména následující snímky:

● Letadla – civilní, vojenská, všeobecné letectví. Celkové záběry části, detaily

● Letiště – záběry z provozních ploch a letištních budov, pokud je to ze záběrů zřetelné

● Obslužná technika – při odbavení letadel

● Přelety – letadla v letových hladinách

● Air to Air – fotografie letadla (letadel) pořízené z jiného letadla

● Pohledy z letadla – na významné stavby, nebo objekty související s letectvím

● Kokpity – záběry celých kokpitů, nebo i částí

● Kabiny – kabiny pro cestující a jejich vybavení

● Posádky – fotografie pilotů a palubního personálu nebo i pozemního odbavení s jejich souhlasem

● Krásné dívky – pokud fotografie tematicky souvisí s letectvím

● Palubní jídlo – občerstvení podávané na palubách letadel

● Vrtulníky – civilní, vojenské

● Fun – zábavné momenty ze světa letectví

● Přelety – Snímky letadel v cestovní hladině

● Pozemní technika – vozidla a stroje sloužící k odbavení letadel

Pokud myslíte, že máte fotku, která na tento server patří, ale nevyhovuje žádné z výše uvedených kategorií, neváhejte nás kontaktovat.

Při posuzování fotografií jsou hodnoceny technické aspekty snímku, obsahový soulad s tématikou serveru a přínos pro galerii. Snímek může být zamítnut s některým z následujících důvodů. Viz aktuálně používané Důvody odmítnutí a brzy připravené rozšířené Tipy a rady pro fotografy.

Některé fotografie jsou posuzovány méně přísně, a to zejména z následujících důvodů:

● Snímky s příznakem AKTualita, které slouží k dokumentaci zajímavé události ze světa letectví

● Snímky vyfocené před rokem 2000 / na film

● Snímky vzácných typů nebo raritních společností

● Snímky z míst, které která nejsou běžně navštěvovaná

● Snímky nových typů letadel

● Snímky nového nebo netradičního zbarvení, pokud již není v galerii (netýká se variant barev (např. jednotlivá letadla Norwegian apod.)

 

Cesty ke zveřejnění fotografií a jejich posuzování.

 

V základě existují tři cesty ke zveřejnění fotografie. První z nich je nahrání fotografie k posouzení do galerie. Děje se tak po přihlášení do administračního rozhraní webu. Tam je třeba vložit snímek s patřičnou velikostí a rozměry a opatřit ho povinnými údaji (registrace, typ, model, místo pořízení). Pokud vyplníte registraci a vyfocený letoun už v galerii je, doplní se údaje k němu vztažené automaticky. Poté lze snímek odeslat k posouzení. V uživatelském rozhraní webu je pak možno kontrolovat stav posouzení a případně se proti rozhodnutí odvolat.

 

Jak tedy probíhá posouzení fotografie?

Každou fotografii musí hodnotit minimálně tři lidé. První ji vybere ze zásobníku nezpracovaných fotografií, zkontroluje, zda splňuje všechny náležitosti, a zhodnotí její technické provedení. Následně pak potvrdí nebo zamítne její nasazení do galerie. Tyto kroky opakují další galeristé (screeneři), dokud nedojde k dosažení shody tří názorů. Poslední hodnotící tedy buď fotografii vloží do fondu nebo jí odmítne a vyplní důvody odmítnutí dle výhrad svých a předchozích screenerů. Hodnotí se primárně technická kvalita, tj úrovně, horizont (svislice), nečistoty, vyvážení bíle a ostrost. 

 

Proti rozhodnutí screenerů se lze odvolat. Odvolání pak řeší screener, který se nepodílel na hodnocení fotografie, nebo ve výjimečných případech head-screener.

Ten pak buď vrátí snímek do posuzovacího procesu, případně pokud jeho hlas stačí k zařazení do fondu, provede to. V opačném případě fotografii definitivně zamítne.

U snímků, které byly po odvolání zařazeny znovu do posouzení a opětovně zamítnuty, již nelze uplatnit možnost odvolání.

Na serveru planes.cz jsou i další dvě možnosti jak snímek zveřejnit. Jedním z nich je nahrání snímku jako aktuality. Postup je stejný jako při nahrání běžné fotografie, ale v rozhraní pro nahrávání fotografií zaškrtnete pole „Aktualita“. U takovéto fotky je nutno vyplnit aspoň minimální popis začínající datem události a pokračující informacemi o ní.

To pak mění celé posuzování snímku. V administračním rozhraní planes je tato fotografie zvýrazněna a první ze screenerů, který jí zpracovává, zhodnotí, zda obsahově naplňuje kritéria pro aktualitu, a pak zhodnotí technické provedení snímku. To zde nehraje takovou roli jako u snímků do galerie. Pokud snímek netrpí výraznější neostrostí nebo jinými znaky degradujícími kvalitu je přijat a okamžitě zveřejněn.

Posledním způsobem je zveřejnění snímku s příznakem RED (redakční). Takové fotografie nejčastěji obsahově obohacují a zpestřují obsah serveru, ale většinou technicky, někdy i námětově nekorespondují s pravidly galerie. Takové fotografie si vybírají ze screeningu jednotliví redaktoři, kteří tvoří obsah serveru.

Všechny kategorie fotografií jsou příslušně označeny.

Za roky provozu serveru jsme se setkali i s velmi soutěživým přístupem. Nejde nám však o soutěžení, nabízíme platformu, na které se můžete s podobně leteckým petrolejem postiženými lidmi podělit o své snímky, případně se jen potěšit pohledem na jiné... Snímky můžete hodnotit, zařazovat do alb,…. 

Jaké snímky posílat 

Server planes.cz přijímá fotografie ve formátu JPG, o rozlišení 1024 až 1600 bodů a v poměru stran 16:9 až 4:3, velikosti do přibližně 900 kB, maximálně 10 fotografií od jednoho autora týdně. Pro dobu seznamování se s pravidly (do 10 přijatých fotografií) je počet fotografií omezen na 4 týdně. Hlavní cestou fotografie na server je nahrání fotografie přes uživatelské rozhraní, které je přístupné registrovaným uživatelům po přihlášení. Celý proces je velmi jednoduchý a popíšeme ho dále. Pokud nevíte, na co se při fotografování soustředit, přečtěte si část Důvody odmítnutí a brzy připravené rozšířené Tipy a rady

U většiny fotografií není nutné využívat maximální objem, u některých se složitějšími motivy jisté zvětšení velikosti pomůže. 

 

Postup při posílání fotografií

Přihlášení, případně registrace

Při posílání fotografie musíte být přihlášeni. Přihlásit se můžete pomocí tlačítka Přihlásit se vpravo nahoře (vedle něj je tlačítko pro registraci nových uživatelů). Po přihlášení se na tlačítku objeví Vaše jméno a po klepnutí uvidíte menu pro přihlášené uživatele. V něm zvolte možnost Nahrát fotografii.

 

 

První stránka odeslání snímku

Na první stránce pro nahrání fotografie vyberte v počítači soubor s fotografií, který chcete nahrát (stejně jako při posílání elektronickou poštou zadejte umístění fotografie na disku svého počítače).

Jaké snímky posílat 

Server planes.cz přijímá fotografie ve formátu JPG, o rozlišení 1024 až 1600 bodů a v poměru stran 16:9 až 4:3 (1024x576 - 1024x768 až 1600x900 - 1600x1200 bodů), velikosti do přibližně 900 kB, maximálně 10 fotografií od jednoho autora týdně. Pro dobu seznamování se s pravidly (do 10 přijatých fotografií) je počet fotografií omezen na 4 týdně. Pokud nevíte, na co se při fotografování soustředit, přečtěte si část Důvody odmítnutí a brzy připravené rozšířené Tipy a rady

U většiny fotografií není nutné využívat maximální objem, u některých se složitějšími motivy jisté zvětšení velikosti pomůže. 

Rozhodněte se, zda chcete fotografii označit lištou nebo malým či velkým vodoznakem planes.cz (označení znamená další komprimaci a uložení fotografie). V poli je již předvyplněna hodnota, kterou máte v uživatelském profilu nastavenu jako výchozí. Po stisknutí tlačítka server snímek nahraje, vytvoří náhled, a zobrazí stránku, na které vyplníte údaje o snímku a případně vzkaz pro screenera.

Druhá stránka odeslání snímku

Na druhé stránce zadáte hlavní údaje o fotografii.

Pod náhledem fotografie vyplňte údaje o hlavním vyfotografovaném letadle. Nejjednodušší cestou je vyplnit registraci a vybrat z nabídnutých možností (když vyplníte OK-YBA, vyberete nejčastěji letadlo A330 ČSA, protože starší Il62, která tuto registraci nosila dříve, již dávno nelétá). Systém pak vyplní všechny údaje související s daným letadlem.

V těch několika málo případech, kdy vyfotografované letadlo nemáme v databázi, zkuste údaje vyplnit pomocí našeptávačů (a podle příkladů skrytých pod otazníčky). V nejhorším případě použijte možnost Jiná/Jiné a napište text.

Nyní stačí doplnit letiště (po napsání několika písmen názvu nebo kódu vám i zde našeptávač poradí a nemusíte vše vypisovat ručně). Pokud letiště v databázi nemáme, použijte možnost Jiné a napište text.

Rozhodněte se, zda chcete fotografii poslat jako běžný snímek nebo jako aktualitu. Obojí má na serveru místo, pouze zpracování je různé. 

Rozhodněte se, zda fotografii chcete zařadit do galerie vybraných nejlepších snímků (top fotografie) a zaškrtněte nejméně jednu z hlavních kategorií a libovolný počet dalších kategorií.

Zadejte datum pořízení snímku, minimálně měsíc a rok. V ojedinělých případech starších fotografií stačí uvést rok nebo textové datum typu „80. léta“. Pokud chcete, zadejte český a anglický popis snímku či vzkaz galeristům. U fotografií označených jako aktualita je nutné uvést datum a událost, ke které se fotografie vztahuje.

Na závěr vyberte preferovaný způsob komentování (hodnota je opět předvyplněna podle výchozího nastavení v profilu) a tlačítkem Odeslat pošlete fotografii k hodnocení. Stav zpracování fotografie můžete sledovat na jednotlivých kartách stránky Moje foto.

Stejně jako u všech příspěvků i u fotografií platí, že nárok na finální rozhodnutí o zveřejnění či stažení má výhradně redakce, případně po dohodě s autorem.

Přejeme vám mnoho štěstí a dobré světlo

Tým planes.cz

Partneři


Reklama
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s tím, že využívá pro analýzy a přizpůsobení obsahu soubory cookie. Další informace