Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

1. Obecné otázky k planes.cz

Předpokládáme, že minimálně část z laskavých čtenářů si vzpomene, že jsme po změně (nejen) designu planes sbírali podněty vás, uživatelů, k novému softwaru planes s cílem upravit a opravit jeho chování tak, aby bylo přívětivější.

Zatímco jsme sbírali podněty od uživatelů, dívali jsme se na statistiky používaných stránek (a klikání na nich) a fungování webu. Naším primárním cílem bylo opravit projevené chyby a logické nedorazy. Zároveň jsme se rozloučili s vývojáři, kteří nový systém psali, především z důvodu nesouladu názoru na to, co znamená slovo „funkční“.

Tohle všechno nám trvalo docela dlouho, nicméně v průběhu času jsme se dopracovali k verzi, kterou nazýváme facelift . Střeva pohánějící systém, databáze i administrační rozhraní zůstala stejná, nicméně jsme se rozhodli primárně předělat design front endu (tj. části webu, kterou používáte vy, uživatelé). Pokračování >>>

1.1. Co je planes.cz?

planes.cz je portál provozovaný seskupením lidí, kteří investují svůj čas, znalosti (a v některých případech i peníze) do provozu služby, která slouží komunitě spotterů (lidé, kteří pozorují letadla a fotografují či točí videa s námětem letectví).

1.2. Pro koho jsou planes?

Planes.cz samy sebe vnímají jako portál poskytující informace všem fanouškům letectví. Počínaje tvrdým jádrem, které zasvětilo letectví celý svůj život, přes lidi, kteří mají letectví jako svoje hobby, až po tatínky a maminky, kteří vyrazí na spotterský val dvakrát za rok podívat se s dětmi na letadla. Těm všem chceme poskytovat informace, které považujeme za užitečné.
Občas je velmi složité sladit zájmy všech skupin a jsme vděční všem zúčastněným, že berou ohled na ostatní skupiny. 

1.3. Kdo tvoří planes.cz a jak vzniká obsah

Obsah planes.cz tvoří Tým planes.cz, kde jsou zastoupeni jak lidé pracující na letišti (často spolupracující pod příslibem anonymity), tak lidé, kteří berou leteckou dopravu jako koníčka.

1.4. Jaké služby poskytuje portál planes.cz?

Planes.cz na webu poskytuje informace o zajímavostech z letecké dopravy (především z českých letišť a „blízkého zahraničí“). Web podporuje také Facebooková stránka nebo občasný newsletter.

1.5. Jaký je vztah planes.cz a aerolinek a letiště?

planes.cz dlouhodobě spolupracují s letišti, leteckými společnostmi a dalšími subjekty v oblasti letectví při poskytování a ověřování informací a některé z těchto subjektů na planes.cz inzerují. 

1.6. Jaký je geografický zásah planes.cz?

Přes 80 % návštěvníků je z ČR, kolem 10 % ze Slovenska a zbytek z dalších států - především střední Evropy.

1.7. Sponzoring planes.cz?

Planes jsou živeny inzercí a finančními příspěvky některých členů redakce. Provozovatelé planes.cz vítají finanční příspěvky, například formou inzerce - při přijímání se řídíme pravidlem, že finanční příspěvek nelze vyměnit za nezávislost v informování komunity.

1.8. Jaký je vztah planes.cz a spolků sdružujících spottery?

Lidé z týmu planes.cz dlouhodobě pracují na podpoře komunikace mezi subjekty působícími v letectví a fanoušky, která vede ke zlepšování vzájemného pochopení a vylepšování podmínek pro lidi, které letadla těší, ale nepracují s nimi. planes.cz stály postupně u zrodu dvou spolků spotterů a podporují další komunikaci. Jednotliví členové redakce jsou členy různých spolků a redakce planes.cz obecně vítá spolkovou činnost, ale sama žádný spolek neprovozuje a provozovat nechce.

1.9. Proč jsou na planes.cz chyby?

I na planes.cz jsou chyby. Ty jsou způsobeny především dvěma faktory:

  • Planes.cz dělá parta nadšenců ve svém volném čase. To znamená, že i když se snažíme, aby bylo všechno včas a bez chyby, občas nám chybí zdroje na bezchybnou činnost (obvykle chybí čas nebo peníze či obojí). A protože je velká část dat pořizována lidmi, docházelo by k chybám i v případě neomezeného času a peněz.
  • Planes.cz spoléhají na externí data. Nedokážeme ověřovat všechny informace a dost často musíme rozhodnout mezi několika vzájemně si protiřečícími informacemi. Rozhodování mezi variantami je vždy těžké, nicméně dáváme vždy přednost takovému řešení, které považujeme za nejlepší (tj. pustíme i nepotvrzenou informaci) - i za cenu, že občas naše „předpověď“ nevyjde.

1.10. Proč jsou v provozu (technickém) nedokonalosti a chyby?

Víme o tom, že jsou v systému chyby a děkujeme všem, kteří je oznamují na redakce @ planes.cz . Chyby se postupně snažíme odstraňovat, tak jak nám čas a finance dovolují. Odstraňování chyb je pomalejší, než je vám i nám milé.

Děkujeme za pochopení a za to, že nám oznamujete chyby věcně a bez zbytečných emocí.

1.11. Proč má planes na hlavní stránce odkazy na příspěvky z Facebooku?

Dnešní doba přeje rychlosti. Nemyslíme, že dokážeme v rychlosti konkurovat Facebooku. Proto jsme se rozhodli přebírat zajímavé zprávy oficiálním facebookovým rozhraním. Zároveň nehodláme vytvářet alternativní facebookovou stránku, proto je vidět vždy jen jedna zpráva - v podobě, kterou nám Facebook předá. Přebíráme výhradně zprávy, které jsou veřejné, pokud tedy nechcete, aby se vaše zprávy objevovaly na planes, stačí je označit jako neveřejné. 

Pokud naopak chcete, aby se vaše zprávy (fotky, události) objevovaly na planes, nebojte se poslat zprávu Facebooku planes.cz.

2. Otázky k fotogalerii

2.1. Jaké obrázky je možné nahrávat?

Server planes.cz přijímá fotografie ve formátu JPG, o rozlišení 1024 až 1600 bodů a v poměru stran 16:9 až 4:3, velikosti do přibližně 900 kB, maximálně 10 fotografií od jednoho autora týdně. Pro dobu seznamování se s pravidly (do 10 přijatých fotografií) je počet fotografií omezen na 4 týdně.

2.2. Jak se obrázky dostávají do galerie?

Každou fotografii musí hodnotit minimálně tři lidé. První ji vybere ze zásobníku nezpracovaných fotografií, zkontroluje, zda splňuje všechny náležitosti, a zhodnotí její technické provedení. Následně pak potvrdí nebo zamítne její nasazení do galerie. Tyto kroky opakují další galeristé (screeneři), dokud nedojde k dosažení shody tří názorů. Poslední hodnotící tedy buď fotografii vloží do fondu nebo jí odmítne a vyplní důvody odmítnutí dle výhrad svých a předchozích screenerů.

Proti rozhodnutí screenerů se lze odvolat. Odvolání pak řeší screener, který se nepodílel na hodnocení fotografie, nebo ve výjimečných případech head-screener.

Ten pak buď vrátí snímek do posuzovacího procesu, případně pokud jeho hlas stačí k zařazení do fondu, provede to. V opačném případě fotografii definitivně zamítne.

2.3. Jaký je rozdíl mezi fotkou Aktualitou a fotkou Galerijní?

Na fotografie Aktualita, které slouží k dokumentaci zajímavé události ze světa letectví (buď ze střední Evropy nebo celosvětového významu), uplatňujeme mírnější pravidla při posuzování kvality. Běžně bereme jednu fotku z události jako Aktualitu. Ve výjimečných příležitostech můžeme vzít fotek více. Pokud přijde kráce po sobě více fotek z události, vyberou posuzovatelé tu nejzdařilejší.

Zdařilé Aktuality mohou být zařazeny do Galerie, nicméně tento postup není pravidlem.

Přesnější popis pravidel Aktualit najdete na příslušné stránce.

2.4. Je posuzování fotek „spravedlivé“?

Screeneři se při posuzování neřídí „spravedlností“. Snaží se držet nastavenou laťku kvality, nicméně každý z nich může mít na kvalitu fotky jiný názor (screeneři nejsou roboti, ale lidé, takže je normální, že mají jiné názory). Snažíme se objektivity dosáhnout tím, že fotka musí získat tři hlasy screenerů, aby se dostala do Galerie.

2.5. Jak je posuzování fotek rychlé?

Snažíme se u každé fotky rozhodnout do několika málo dní. Občas se stane, zvláště u fotek "na rozhraní", že je počet hlasů 2:2 a čeká se na pátého screenera. Při počtu hodně desíítek fotek, které přijdou každý den, se může ke konkrétní fotce dostat screener až za nekolik dní (i screeneři pracují ve svém volném čase a ne vždy mohou věnovat screeningu tolik času, kolik by sami chtěli).

2.6. Kdy jsou fotky zveřejněny?

Poté, co je fotka přijata a jsou k ní doplněna/upravena/potvrzena data (jaké je to letadlo, kde je letadlo vyfoceno, kdy je vyfoceno apod), se dostává do  "nasazování". Nasazování je proces zveřejňování fotografií, který ma za cíl, aby každý den vyšlo přibližně stejné množství fotek, aby nevyšlo najednou několik fotek jednoho autora - zkrátka, aby byla galerie různorodá. Fronta na zveřejnení bývá několik dní dlouhá - ale pokud nahrajete 10 fotek najednou a všechny projdou do fondu, tak jsou ty fotky nasazeny v následujících sedmi dnech.
Fotky vycházejí několikrát denně (stav v polovině roku 2016: všední den 0:00, 9:00 a 15:00, víkend a svátky v 0:00 a 12:00).

3. Otázky k datům

3.1. Jak vzniká "Očekáváme"?

Očekáváme vzniká tak, že sbíráme veřejné i neveřejné informace ze systémů v ČR a v Evropě a tyto informace kombinujeme dohromady. Tak, jak se mění informace v těchto systémech, tak se mění i naše "Očekáváme". Pokud letadlo v systémech nefiguruje a/nebo v nich nemá validní informace, může docházet ke zkreslení (nesedíme u systémů kontinuálně). Vzhledem k tomu, že data mezi systémy přenášíme ručně, může docházet k chybám či dalším nedostatkům.

3.2. Proč je obsah "atlasů" poměrně prázdný?

Ideou atlasů je shromažďovat informace o subjektech působících na poli letecké dopravy. To je věc, která vyžaduje dlouhodobou a metodickou činnost. Pokud byste se chtěli na naplňování atlasů podílet, napište nám prosím na redakce @ planes.cz .

Otázky k videu

Nebojte se položit dotaz na adrese redakce @ planes.cz .

Partneři


Reklama
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s tím, že využívá pro analýzy a přizpůsobení obsahu soubory cookie. Další informace