Důvody odmítnutí

Zde najdete používané důvody odmítnutí a jejich podrobná vysvětlení

Aura Okolo kontrastních přechodů ve snímku jsou viditelné světlé nebo tmavé aury. Nejčastěji vznikají postprocesem v editoru, při změně světlosti částí snímku.
Autorská práva Domníváme se, že nejste autorem uvedené fotografie. Pokud tomu tak není, prosím kontaktujte nás.
Deformace snímku Fotografie je deformována, zřejmě chybou při zmenšování snímku. Zkontrolujte, zda se při zmenšování jedné strany snímku v editoru mění ve stejném poměru i druhá strana.
Digitálně přeostřeno Kvůli přílišně zvýšené ostrosti snímku došlo k rozpadu šikmých hran do drobných plošek. U výrazného přeostření pak k tmavým nebo světlým obrysům na kontrastních hranách.
Zkontrolujte nastavení softwarového doostření ve fotoaparátu nebo v editoru.
Digitální šum Nejspíše z důvodu nastavení vysoké citlivosti čipu je ve snímku viditelný šum. (drobné zrnění na barevných plochách) Zkontrolujte nastavení ISO fotoaparátu, popřípadě můžete použít nějaký softwarový nástroj pro odstranění šumu ze snímku. Šum také zvýrazňují některé metody doostření snímku.
Hloubka ostrosti Část hlavního objektu na snímku není ostrá. Dostala se mimo zónu, na kterou váš fotoaparát ostřil. Pro zvýšení hloubky ostrosti nastavte při fotografování vyšší clonové číslo.
Chybějící informace Vámi uvedené informace k fotografii nejsou dostatečné pro zařazení snímku do fondu.
Kontrast (nízký) Ve snímku je nízký rozsah mezi světlými a tmavými body. Někdy může být způsoben počasím. Zkuste rozsah rozšířit v editoru.
Kontrast (vysoký)  Ve snímku je extrémní rozsah mezi světlými a tmavými body, více než je za běžných podmínek obvyklé. Zkuste snížit kontrast fotografie v editoru.
Námět Hlavní motiv snímku nesouvisí se zaměřením serveru, nebo jen velmi okrajově.
Nečistota ve snímku Na fotografii jsou viditelné nečistoty. Ty mohou vzniknout buď znečištěním snímacího čipu fotoaparátu nebo jeho optiky. Dají se jednoduše odstranit v editoru.
Nedoostřené (soft) Část nebo celá fotografie obsahuje drobné neostrosti. Nejčastěji k tomu dochází tak, že automatika fotoaparátu nedokáže přesně doostřit hlavní objekt snímku (z důvodu špatných světelných podmínek) nebo také podáním optiky přístroje. Použijte v editoru některou funkci pro doostření.
Není ve středu Snímek je z kompozičního hlediska nevyvážený. Hlavní objekt je buď moc dole/nahoře popřípadě vlevo/vpravo.
Neostré Hrany hlavního objektu na snímku nejsou ostré. To může být způsobené špatným zaostřením fotoaparátu, nebo moc dlouhým časem závěrky.
Nepovažujeme za aktualitu Zaslaný snímek nepovažujeme za aktualitu nebo již někdo jiný zaslal snímek ze stejné události. Pokud jste přesvědčen o technické kvalitě snímku, můžete jej nahrát do běžné galerie. Jako aktualitu považujeme předně: neobvyklý provoz na letištích v ČR; události vztahující se ke světovému letectví jako roll-outy nových letadel nebo jejich nasazení na linkách; významné změny v barvách letadel dopravců. Posouzení snímku označeného jako aktualita neprochází běžným procesem screeningu a v rámci urychlené jejího zveřejnění o ní rozhoduje první screener nebo člen redakce přítomný v administračním systému.
Nepreferovaný objekt V naší galerii se nachází velké množství snímků stejného typu/společnosti nebo kombinací. Před nahráním fotografie zkuste zkontrolovat galerii a zvažte, zda vaše fotografie přináší něco nového oproti již zveřejněným.
Nerovný horizont Horizontální linie se svažuje k jedné straně (s přihlédnutím k úhlu záběru a charakteru terénu). Ideálním vodítkem správnosti horizontu jsou svislé linie (lampy, hrany budov), které zůstávají svislé nezávisle na výše uvedených faktorech.
Nevhodně zpracovaná fotografie Způsob, kterým byla fotografie zpracována, neodpovídá celkovému vyznění snímku nebo je taková úprava provedena necitlivě. Může se jednat třeba o nevhodné použití stupňů šedi nebo HDR.
Nevhodný ořez Ořez snímku (ať už v editoru nebo vzniklý při focení) je proveden tak, že hlavní objekt na snímku není výrazný nebo snímek není vyvážený. Nejčastěji se jedná o nevhodně zvolený poměr stran, kdy je na podlouhlý hlavní objekt zvolen ořez 4:3 nebo je objekt malý a záběr obsahuje spoustu oblohy či pozadí. Druhou variantou je umístění hlavního objektu moc blízko okraje nebo jeho oříznutí.
Odlesky Mezi vámi a fotografovaným objektem/scénou  bylo zřejmě sklo na kterém se odleskly objekty za vámi. Pokud to je možné, zkuste tyto odlesky zamaskovat v editoru. Další možností je, že přímo na fotografovaném objektu je odlesk, který výrazně znehodnocuje kvalitu záběru.
Podexponováno Vlivem špatného vyhodnocení scény expoziční automatikou nebo špatným nastavením parametrů fotoaparátu je snímek nebo jeho část příliš tmavý. Tuto chybu lze jednoduše odstranit v editoru funkcí jas nebo jasovou křivkou snímku.
Podobná fotografie Naše galerie již obsahuje fotografii, která je té vaší velmi podobná. Podívejte se prosím do galerie.
Porušení pravidel nahrávání fotografií Prosím přečtěte si pravidla pro nahrávání fotografií. Důvodem odmítnutí může být vložený vodoznak, datum, rámeček nebo jiný objekt. V případě nejasnosti nás neváhejte kontaktovat.
Protisvětlo Snímek je nasvícen proti objektivu fotoaparátu, aniž by tento způsob nasvícení byl v souladu s výsledným vyzněním fotky.
Přeexponováno Vlivem špatného vyhodnocení scény expoziční automatikou nebo špatným nastavením parametrů fotoaparátu je snímek nebo jeho část příliš světlý. Tuto chybu lze jednoduše odstranit v editoru funkcí jas nebo jasovou křivkou snímku.
Rušivé předměty v popředí Ve snímku se nachází objekty, které buď zakrývají hlavní objekt snímku nebo působí jinak rušivě. Může jít o fragmenty budov, plotů a pod.
Saturace Barvy snímku jsou oproti reálu řádově výraznější. Zkontrolujte nastavení fotoaparátu nebo přehodnoťte postup úpravy fotografií.
Sekvence Fotografie je ze série snímků fotografovaných ve stejný čas, na stejném místě, stejným autorem. Jiná fotografie ze série je již ve fondu zařazena.
Špatná informace k fotografii Některý z údajů, který jste uvedli při nahrání fotografie, nebyl uveden správně. Prosím překontrolujte údaje. V případě, že byste potřebovali s doplněním údajů pomoci, neváhejte nás kontaktovat.
Špatné nasvícení Větší přivrácená část objektu je ve stínu nebo není nasvícena vůbec. Pro většinu fotografií je ideální nasvícení, když je pořízená "se sluncem v zádech". V některých případech nevypadá dobře ani polední slunce, kdy je vršek letadla nasvícen ostrým světlem a spodek tmavý.
Tetelení vzduchu Snímek je rozmazán díky efektu způsobenému odraženým teplem od země. Jedinou možností jak tento efekt eliminovat, je zkrátit vzdálenost mezi fotografem a objektem. I ráno a večer bývá pro pro fotografování příznivější. K tomuto efektu může dojít, i když se mezi vás a fotografovaný předmět dostane proud spalin z motoru jiného letadla.
Tmavé Snímek vyznívá celkově velmi tmavě.
Úhel záběru, kompozice Hlavní objekt je umístěn v záběru nevhodně, ať už kvůli kolizi s jinými objekty nebo jeho umístěním. Někdy se může jednat o úhel, ve kterém např. křídlo zakrývá většinu detailů trupu a pod.
Vinětace Kraje nebo rohy snímku jsou tmavší než střed. Toto bývá způsobeno konstrukcí objektivu, nastavením clony apod. Lze jednoduše odstranit v editoru.
Vysoká komprese Fotografie byla uložena s vysokým kompresním poměrem. Dochází tak k rozpixelování obrazu, zvláště okolo hran. Zkontrolujte prosím parametry pro uložení v editoru nebo stupeň kvality ukládání snímku ve fotoaparátu.
Vyvážení bílé Barvy snímku neodpovídají skutečným barvám. Mají výrazný nádech, který snímku nepřísluší. Jedná se hlavně o různé zelené nebo modré zbarvení způsobené chybným vyhodnocením automatiky fotoaparátu nebo např. barvou okna, přes které byl snímek pořízen. Zkontrolujte postup zpracování fotografií nebo nastavení fotoaparátu.

 

Partneři


Reklama
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s tím, že využívá pro analýzy a přizpůsobení obsahu soubory cookie. Další informace