Na dvojboj v mixéru. Mluva lidí oblohy.

Cirkusáci, policajti i vězni, ti všichni mají svůj slang. Stejně tak lidé polétaví. Nedá se říci, že by to byl zrovna argot – tedy mluva lidí na okraji společnosti. Co však má speciální výrazivo létajícího personálu s jakýmkoliv argotem společného je – humor.

Stewardky (takto se samy označují, letuška je výraz laický) jsou ve vymýšlení úderných hlášek velmi vynalézavé a některé termíny nabízejí vhled do temnějších koutů jejich práce.

Označení ekonomické třídy výrazem dobytčák budiž jedním příkladem za všechny.

Rozhodně se nedá říci, že by všechna slova v seznamu byla známa všem létajícím bez výjimky. Nepochybně existují slova spjatá s určitým typem letadla, která budou nezasvěceným znít cize, a to i v rámci jedné společnosti. Sbírka slov nechť poslouží jako jakýsi průřez jazykem posádek.

Zcela jistě je množství výrazů známo i mimo komunitu posádek (lazonek, přetočit) a jejich častější používání je dáno charakterem práce polétavých.

Mnoho slov má původ v mezinárodním (tedy anglickojazyčném) posádkovém slangu. Některá byla přejata bez úprav (turnaround, deadhead, boarding), jiná jsme si vtipně počeštili (dobytčák – cattle class, odarmovat - disarm).

Samostatnou větví slangu je místopis. Některým destinacím, zvláště těm nepříliš atraktivním, nebo třeba jen neoblíbeným kvůli času odletu se dostalo alternativního pojmenování (Otrava – Ostrava).

Další kategorií slov jsou termíny poplatné své době. Svého času označovaly nějakou věc (konkrétní letadlo), nebo třeba určitý pracovní scénář. Vše už odešlo do historie, ale odborný název neupadl v zapomnění.

 

Kumpanie kokpitová má v repertoáru také dost výživných termínů. Piloti, než aby vymýšleli nová slova, raději přejímají, různě počešťují a komolí ta anglická. Je logické, že angličtinou bude jejich řeč prošpikovaná a není to projevem opovržení rodným jazykem. Je to proto, že konzistentní terminologie v češtině tu zkrátka není. Proto ta záplava zkratek, různé „efemesky“, „emsípíčka“ a tisíc dalších, podobně znějících výrazů. Slovník slangu pilotů by se tedy snadno mohl stát výkladovým slovníkem letové příručky. To pochopitelně není cílem, a tak si do seznamu našla cestu jen některá anglická slova a zkratky (ta nejzákladnější a nejčastěji používaná).

Některé pilotní výrazy prošly velmi zajímavou etymologií. Originální anglické slovo bylo zkomoleno a zpět do češtiny přešel překlad nově vzniklého významu! Tak se ujal výraz prasečí hodiny, označující období hustého provozu – zde je na vině fonetická příbuznost mezi slovy peak (špička) a pig (prase).

Poznámky:

(p) - výraz používaný převážně piloty

(z) - slovo pocházející z nějaké zkratky

(a) - anglický termín přejatý do běžné mluvy beze změny

 

Armovat (zaarmovat, odarmovat)

Po uzavření je třeba dveře letadla zajistit (zaarmovat), tak aby se v případě evakuace automaticky nafouknul skluz. Podobně, před otevřením na stojánce je třeba dveře odjistit (odarmovat).

 

Amstr

Amsterdam

 

ATR (z), Játro (z), Mixér

Zkratka známého výrobce turbovrtulových letadel z francouzského Toulouse (Avions de Transport Regional) nabízí i alternativní význam. Aircraft Total Reset, tedy úplný restart, reset celého letadla. Odráží skutečnost, že letadlo je navrženo s důrazem na elektrické ovládání s množstvím počítačů. Jak jsme u computerů zvyklí, řadu závad lze vyřešit vypnutím a zapnutím příslušného systému, popřípadě vytažením pojistky (circuit breaker) a opětovným zatlačením. Když ani to nepomůže, ještě je zde ATR, tedy úplné vypnutí letadla včetně odpojení od baterie.

Stewardky občas o ATR hovoří jako o mixéru a zkratku ATR překládají také jako Automatic Tampax Remover– automatický odstraňovač tamponů. Naráží na poněkud nižší kulturu cestování a podprůměrné pohodlí, ke kterému přispívá především vyšší hluk a citelné vibrace.

 

Balíkáři

Letištní personál zodpovědný za nakládku a vykládku letadel. Jinak též nakladači.

 

Barevná hudba

Obrazovka radaru s odrazy četných bouřek v okolí. Intenzita odrazů a tím i mohutnost oblačnosti je vyjádřena různými barvami, od fialové po zelenou.

 

Báze, Base

Základna, letiště, z něhož aerolinka operuje. V našem prostředí přirozeně Praha, ale pro letecké společnosti není výjimkou provoz z více bází, popřípadě ustavení dočasné základny, například pro potřeby charterových letů.

 

Berany (p)

Někdy také knipl. Sloupek řízení před každou pilotní sedačkou. Ovládá výškovku a křidélka.

 

Blicák (s)

Hygienický sáček pro případ náhlé nevolnosti umístěný v kapse před každým sedadlem.

 

Byznisák

Cestující v business třídě.

 

Bedna

Přepravka na jídlo

 

Bílý balet

Pozemní personál uklízející letadlo před další linkou. Oblečeni povětšinou v bílé, kmitají po kabině ve značně zrychleném tempu.

 

Birdstrike (a), chytit ptáka

Střet letadla s ptákem. Míra závažnosti takové situace se odvíjí od místa, kam zásah mířil. Nasátí ptáka do motoru bude mít jiné následky než náraz do náběžné hrany křídla.

 

BK1 (z)

Bílá káva s jedním cukrem. Analogicky BK0, BK2 apod. Nejčastější objednávky nápojů do kokpitu mají své zkratky.

 

Boarding (a)

Nástup cestujících na palubu.

 

Bráťa

Bratislava

 

Bulharská krize

Vlna únavy při návratu z otočkové linky typu noční shit z destinace ležící na jihovýchod. Balkán je většinou místem, kdy je třeba bojovat s narušením cirkadiánního biorytmu a udržet se v bdělém stavu po noci strávené v kokpitu.

 

Bulík

Boeing

 

ČACUCI, ČACUMLI (z)

Čaj, Cukr, Citron, Mléko. Další ze zkratek používaných k objednávce občerstvení do kokpitu.

 

Cateringář

Zaměstnanec pozemního personálu zodpovědný za dodávku cateringu (jídel a občerstvení) do letadla.

 

CB (z), cýbý, Circuit breaker

Palubní pojistka nebo jistič. Funguje stejně jako pojistky v domácnosti. Na přepětí nebo přehřátí obvodu reaguje jeho rozpojením. Někdy si úmyslné rozpojení obvodu a vyřazení určitého celku z provozu žádá postup předepsaný v MEL (viz níže). V takovém případě se na pojistku nasazuje kolárek, drobná bílá objímka, aby bylo zřejmé, že jistič byl úmyslně rozpojen. Mluvíme o tom, že systém je vybrejkrován.

 

Červený trpaslík, nebo jen trpaslík

Terminál pro přihlašování posádek do služby. Býval to stojan s obrazovkou a čtečkou ID karet jasně červené barvy.

 

COMAFRA (p) (z) Computer Aided Flight Recording and Analysis

Palubní zapisovač, sběrač dat. Parametry z celého letu (rychlost, úhel náběhu, tah motorů, poloha mechanizace) jsou průběžně zaznamenávány a po přistání vyhodnoceny. Kontroluje se, zda nedošlo k nějakému překročení povolených hodnot. Piloti často diskutují, zda se něco „objeví na komafře“.

 

CVR, cévéerka (p) (z) Cockpit voice Recorder

Zařízení zaznamenávající zvuky v kokpitu. Většinou uchovává posledních 30 minut rozhovoru. U některých typů lze nahrávku smazat, pokud letadlo stojí se zataženou ruční brzdou a motory jsou vypnuty.

 

Dvojboj

Služba, kdy v rámci jedné směny posádka odletí dvě linky, tedy čtyři samostatné lety. Skladba linek se stále proměňuje, ale typickou kombinací bývala v případě regionálních letadel ATR Vídeň spolu s Ostravou, nebo Mnichov spolu s Benátkami. Na střednětraťové flotile (B737, A320) nebyly výjimkou ani dvě stejné destinace po sobě, třeba „double“ Stockholm.

 

Deadhead

Cesta posádky na destinaci v kabině cestujících. Deadhadingem se v širším smyslu rozumí jakýkoliv přesun posádky, ať už vlastní, nebo cizí aerolinkou v rámci služby.

 

Dálkovka

Dálkový let, trvající zpravidla čtyři hodiny a déle. V českém prostředí, kde páteř provozu zpravidla tvoří střednětraťová flotila, má výraz smysl jako označení provozu wide body (dálkové) flotily (A310 – do roku 2010, A330).

 

Dobytčák

Takto stewardky označují turistickou třídu, tedy economy class. Původ má v mezinárodním výrazu cattle class.

 

Demoška

Demonstrace použití záchranných prostředků před každým vzletem.

 

Demovesta

Záchranná vesta používaná při demonstraci záchranných prostředků před startem (demošce).

 

Dietní sestra

Stewardka, která zanedbává péči o posádku v kokpitu. Nezájem o piloty může být úmysl, anebo může být způsoben extrémním vytížením ze strany cestujících.

 

Erekce (p)

Dočasné překážky v okolí letiště, stavební jeřáby. Narážka na sekci v NOTAMu (NOTice to AirMen – upozornění pro létající), kde jsou slovem „erected“ – vztyčen, popsány dočasné instalace jeřábů a jiných překážek v okolí letiště.

Copilotova odpověď na kapitánovu otázku, zda je něco v NOTAMU, tedy bude znít, že „jen nějaké erekce“.

 

FMC (efemsíčko) (p) (z)

Flight Management Computer. Letový počítač, klávesnice s obrazovkou, kam se zadává vše potřebné ke každému jednotlivému letu. Trať, odletová a přibližovací mapa, profil klesání, záložní letiště, rychlosti na vzlet a další.

FMC Boeingu 777

 

Firhaňk

Tento původem spíše regionální (Slovácko) výraz znamená závěs. Většinou odděluje cestovní třídy a také kuchyňku (galley) a business class.

 

Fullhouse (a)

Zcela zaplněná kapacita, ani jedno sedadlo volné.

 

Galley

Palubní kuchyňka, tedy základna stewardek s kávovary a konvicemi, kde se ohřívají jídla (teplouši) v troubách (trubkách). Před startem jsou zde uloženy vozíky s jídlem (jídláky) a nápoji (nápojáky).

 

George (p)

V českém prostředí zřídka používaný výraz pro autopilota. Pochází z dřevních dob aviatiky, kdy piloti shledávali tuto novinku téměř zázračnou. Skoro jako kdyby s nimi byl v kokpitu další pilot.

 

Go-around (a)

Situace, kdy se z jakéhokoli důvodu posádka rozhodne, že přiblížení přeruší (počasí, obsazená dráha) a vystoupá zpět do výšky středního přiblížení. Znamená to nastavení vyššího tahu, převedení letadla do stoupání, zavření podvozku, akcelerace a postupné zavírání mechanizace.

 

Hajzlař

Pozemní zaměstnanec, obsluhující při průletu toalety.

 

Happy hour, prasečí hodiny (p)

Období hustého provoz na letišti. Typicky se jedná o špičky ranního provozu (kdy se vracejí noční linky) a večerního (návrat druhé vlny otočkových denních linek) provozu. Výraz prasečí hodiny vzniknul díky fonetické blízkosti slov peak a pig.

 

Hokejky

Na ATR, po dostoupání cestovní hladiny za normálních okolností (když není námraza) nastavíme vrtule do cestovního režimu. Znamená to zvýšení úhlu náběhu vrtulí a stažení otáček na 77 procent „na hokejky“ – občas to někdo okomentuje větou, že „proměníme hluk ve vibrace“.

 

Holding (a), holdovat - vyčkávat

Fáze letu, kdy z nějakého důvodu není možné pokračovat po trati (typicky při příletu, kvůli hustému provozu) a je nutno zaujmout pozici v tzv. vyčkávacím obrazci, předem definovaném prostoru ve tvaru oválu.

 

Chobot

Most s kloubovou koncovkou sloužící k nástupu (boardingu) cestujících do letadla. Osobě, která toto zařízení ovládá, pak říkáme chobotář.

 

INOP, INOPka (z)

Ze zkratky INOPERATIVE, tedy nefunkční, vyřazeno z provozu. INOPka pak je malá nálepka se slovem INOP, která takto postižené zařízení nebo jeho ovládací prvek označuje. Kromě označení INOPkou musí být závada uvedena v ATL (Aircraft Technical Log), zpravidla s odkazem na příslušný MEL (minimum equipment list, viz níže).

 

INOPka upozorňující na nefunkční přistávací reflektor

 

Jekáč

Jekatěrinburg

 

Jídlák

Vozík s jídly.

 

Jumpseat

Skládací sedačka, umístěná zpravidla u dveří, na které sedávají stewardi a stewardky. V širším kontextu je jumpseat jakákoliv sedačka určená primárně pro posádku, včetně extra sedadel v kokpitu.

 

Jump seat u dveří v přední části letadla

 

Kabinky

Kabinová, tedy příruční zavazadla.

 

Kelas

Plastový, nebo papírový pohárek na nápoje.

 

Koupáci

Termín stewardek pro cestující na charterových (nepravidelných) letech, provozovaných zpravidla pro potřeby cestovních kanceláří. S touto klientelou jsou spojeny jisté stereotypy a vzorce chování.

 

Kozel

Pokažené přistání, kdy první kontakt podvozku s povrchem dráhy má příďové kolo. Většinou následuje poměrně hrubé dosednutí na hlavní podvozek, zpravidla s několika odskoky.

 

Krátká kočka – zkrácení tratě

Další slovo vzniklé zkomolením anglického termínu se zpětným překladem do češtiny. Shortcut – zkratka zde přešel ve short cat, tedy krátká kočka.

 

Květák

Výrazně vyvinutá oblačnost typu kumulus, kterou je nutno obletět. Někdy se květákem nazývá až plně vyvinutý bouřkový mrak, kumulonimbus.

 

Lazonek

Vlhčený papírový ubrousek k hygieně na cestách.

 

Loadsheet (a)

Dokument o naložení letadla, předávaný kapitánovi a purserovi či VK těsně před uzavřením dveří. Obsahuje údaje o počtu cestujících, palivu, nákladu a jeho umístění, vyvážení a řadu dalších detailů. Občas komolený po česku jako lančmít, či loadshit (překlad netřeba)

 

Malajská svině

Označení Boeingu B737-400 imatrikulace OK-WGG, který původně létal v Malajsii. Letadlo bylo proslulé poruchovostí a legenda praví, že Malajská svině má na svědomí i jednu přípravu evakuace kvůli nesprávně fungující indikaci otevření podvozku. Flotilu ČSA opustila v roce 2005. Svině nezamířila do šrotu, ale k firmě Lion Air do Indonésie jako PK-LIR, kde ji podle jednoho dokumentu nalezeného na palubě rozpoznal jeden z bývalých pilotů ČSA.

 

MEL (z) (a) Minimum Equipment list

Seznam povolených závad. Kniha od výrobce letadla, kde se píše, které vybavení může být vyřazeno z provozu, na jak dlouho a jaká z toho vyplývají omezení. Jsou v něm jak položky, které zajímají převážně piloty (generátor, autopilot), tak stewardky (kávovar, sedadlo). Říkáme, že je nějaká položka vymelována.

 

MCP (z) (a) emsípíčko

Mode Control Panel. Zjednodušeně řečeno ovládání autopilota. Najdeme jej nad předním přístrojovým panelem, tak aby byl snadno dosažitelný z obou sedaček.

 

MCP Boeingu 787

 

Noční shit

Otočková linka přes noc. Let, typicky do destinací v Rusku nebo na Blízkém východě (Bejrút, Káhira, Tel Aviv, Jekatěrinburg), kdy se startuje před půlnocí, s návratem do Prahy nad ránem. Velmi náročná a únavná služba pro celý palubní tým.

 

Nouzák

Nouzový východ.

 

Nápoják

Vozík s nápoji.

 

Německé klesání

Upozornění na skutečnost, že nad územím Německa ATC většinou vyžaduje minimální rychlost klesání 1 500 stop/minutu.

 

Otrava

Ostrava, též Koksholm

 

Otočkovka

Typický pracovní scénář na střednětraťové flotile. Let na destinaci a nazpět. Ekvivalent výrazu turnaround.

 

PA, píej (z)

Passenger address – systém ozvučení kabiny reproduktory. Píej zpravidla používá VK či purser a také kapitán v přesně stanovených fázích letu k podávání informací cestujícím.

 

 

Pacoši, též jeseteři, komáři, cesťáci, substrát, kaštani

Termíny stewardek označující cestující.

 

Palivář

Pozemní zaměstnanec zodpovědný za plnění letadla palivem.

 

PIL (z) (a)

Passenger Information List. Jmenný seznam cestujících pro potřeby palubního personálu. Kromě jmen a národností zde najdeme i další informace, jako třeba kdo je zaměstnancem jakékoliv aerolinky.

 

Pobyt

Přespání na destinaci s takzvaným plným odpočinkem (12 hodin a více). Poté je posádka připravena odsloužit další službu v plné délce. Běžnými destinacemi pro pobyt bývala Ostrava, Bratislava a Košice na regionálních linkách a Londýn na střednětraťové flotile.

 

Přetočený, přetočit

Přizpůsobit se místnímu časovému pásmu po delším letu východním nebo západním směrem. Týká se především provozu na dálkových linkách. Při létání po Evropě se časový posun většinou udrží v rozmezí +/- jedna hodina.

 

Přes normu

Překročení maximální povolené doby, kterou může člen posádky strávit ve službě. Značně nežádoucí situace. Možnou délku služby většinou definuje základní firemní manuál každé aerolinky a je to poměrně komplikovaný výpočet. Vstupuje do něj délka předchozího odpočinku, aklimatizace (přetočení), počet sektorů a další parametry.

 

Práškovat (p)

Označení situace, kdy při přiblížení dojde k příliš časnému sklesání do nízké hladiny (typicky do výšky středního přiblížení před naletěním glide slope) a delší let v takovéto výšce, nižší rychlostí, případně s vysunutou mechanizací. Je to většinou výsledek nesprávného odhadu potřebné rychlosti klesání ve vztahu k uletěné vzdálenosti. Práškování nemá negativní vliv na bezpečnost, ale na ekonomiku provozu.

 

Písek (v písku)

Pouštní, většinou arabské země.

 

Plasťák

Plastový pytel na odpadky.

 

Platíčko

Tácek s předpřipraveným studeným jídlem pro cestující.

 

Průser (purser)

Nejvyšší kvalifikace stewardek a stewardů. Dle mezinárodních standardů také Cabin manager. O tom, zda nějaký steward nebo stewardka může zastávat vedoucí pozici v kabině, rozhoduje kromě hodnosti (VK nebo purser) také velikost letadla. Regionální a střednětraťové flotile stačí kvalifikace VK, na dálkové flotile (wide body) je třeba být purser.

 

Přespočetný

Člen posádky, který cestuje z domova na bázi před začátkem, nebo domů po skončení služby. Na rozdíl od deadheadingu zde zaměstnanec není ve službě.

 

Průlet

Časový interval mezi lety. Dá se použít k označení období, které posádka stráví na bázi, tedy po příletu z první linky, před nástupem na druhou. Znamená rovněž čas, které letadlo stráví na destinaci před odletem zpět na bázi. V tomto případě odpovídá výrazu turnaround time.

 

Průletovka

Průletová hala, označení prostoru na letišti, kde posádky tráví čas mezi linkami, typicky mezi první a druhou linkou dvojboje.

 

Pushback, powerback (a)

Proces vytlačování letadla ze stojánky směrem vzad. Některé letadla (turbopropy) jsou schopna pohybu vzad vlastní silou, v tom případě se jedná o powerback (někdy vyslovovaný jako „Paroubek“).

 

Pushkára

Letištní tahač, používaný k manipulaci s letadly po ploše. Používá se při vytlačování (pushback) ze stojánky před letem i k přetahu letadla z v rámci letiště, např. ze stojánky do hangáru.

 

Moderní letištní tahač nazývaný pushkára

 

Rampák

Pozemní zaměstnanec pracující na rampě, jinak též apronu, neboli stojánce. Jeho úkolem je dohlížet na odbavení letadla při průletu. Po uzavření dveří dohlíží na pushback a poskytuje pilotům vizuální kontrolu při spouštění motorů. S posádkou komunikuje většinou pomocí sluchátek, méně často pomocí standardizovaných gest.

 

Rohlík, někdy také knedlík

Otočné madlo v kokpitu, které slouží k ovládání letadla na zemi. Podoba řízení se liší podle typu letadla. Výraz rohlík má původ na ATR, kde tento prvek připomíná tvarem půlměsíc.

 

Rychlokvaška

Pilot, který prodělal velmi rychlý výcvik se zaměřením na dopravní létání. Výraz odráží mírný despekt ze strany starších a zkušenějších kolegů, kteří své místo v kokpitu našli až po odsloužení jisté doby na nižších a méně atraktivních pozicích, např. v armádě nebo u leteckých prací.

 

Řadová, řadový

Nejnižší kvalifikace (hodnost) stewardek a stewardů.

 

Slot (a)

Časové okno pro odlet přidělené některou složkou řízení letového provozu v délce 15 minut (-5 min, +10 min), ve kterém je třeba odstartovat. Sloty se přidělují z kapacitních důvodů a někdy mohou odlet výrazně zpozdit.

 

Slovenská rallye

Dobový název pro pracovní scénář na ATR: Praha – Sliač – Poprad – Sliač – Praha. Z Prahy se startovalo večer kolem 2200 s návratem na druhý den kolem 0600 ráno. Když všechno šlo dobře, vyšlo na každého 3 hodiny spánku na hotelu v Popradu.

 

Svařování

K bouřkovým výbojům dochází většinou mezi mrakem a povrchem země a při pohledu shůry blýskání někdy vypadá jako svařování elektrickým obloukem zastíněné oblakem dýmu.

Klasická hláška v létě zní „támhle svařují“.

 

Špalky

Plastové nebo kovové bloky sloužící k zafixování polohy letadla na stojánce. Po příjezdu na stojánku předá pozemní personál kapitánovi zprávu „zašpalkováno“, aby mohl uvolnit ruční brzdu.

 

Tailstrike (a) (odřít zadek)

Situace, kdy při vzletu v okamžiku rotace dojde k překročení povoleného podélného náklonu a tím ke kontaktu zadní části trupu s dráhou. Za jistých okolností a u některých typů může k tailstrike dojít i při přistání.

 

Titanic

Ve své době hojně používaná přezdívka budovy APC (administrativně provozní centrum) ČSA, která svým tvarem připomíná parník.

 

Troublemaker (a)

Z angličtiny přejatý výraz pro cestujícího, který vyrábí trouble, jiným slovem potížista.

 

Tropické manželství

Dočasný milenecký vztah mezi členy posádky (zpravidla pilot – stewardka), kteří spolu tráví delší pracovní turnus.

 

Transparenty

Světelné panely upozorňující cestující na nutnost zaujmout místo na svém sedadle a zapnout si bezpečnostní pás.

 

Teplouši

Teplá jídla pro cestující

 

Trubky

Horkovzdušné trouby sloužící k ohřívání jídel (teploušů).

 

Umík (z)

Ze zkratky UM, Unaccompanied Minor, nedoprovázené dítě. Některé aerolinky umožňují samostatné cestování dětí od určitého věku (zpravidla 12 let). Palubní i pozemní personál o těchto cestujících ví, jsou identifikováni v PIL a zpravidla pro jejich dopravu platí speciální pravidla. Na palubu je zpravidla přivede pověřená osoba z pozemního personálu a taktéž si je někdo po příletu musí vyzvednout.

 

Ústavní prádlo (p)

Pilotní uniforma

 

Vékáčko

Ze zkratky VK, tedy Vedoucí kabiny. Odpovídá kvalifikaci Cabin Senior. Kvalifikace VK postačuje k vedoucí funkci na regionální a střednětraťové flotile. Na dálkových linkách musí být do této funkce zpravidla obsazena osoba s hodností purser.

 

Wash-and-go (osprchovat a běžet)

Pracovní směna s tzv. částečným odpočinkem. Následuje-li po odsloužené části služby odpočinek s klidem na lůžku o délce minimálně 3 hodiny, tak se možná doba služby odpovídajícím způsobem prodlužuje. V praxi to zpravidla znamená, že po jedné otočkovce následuje wash-and-go linka s krátkým spánkem a ranním návratem do Prahy.

V širším kontextu tak stewardky označují jakýkoliv let s relativně krátkým odpočinkem.

 

Wide body (a) (široký trup)

Typ letadla používaný zpravidla (ale ne vždycky) na dálkové linky. Někdy se také označuje jako dual aisle (dvojitá ulička), podle uspořádání sedadel v kabině. Airbusy 310, 330, 340, 380, Boeingy 747, 767, 777, 787

 

Zajíc

Řada bílých zábleskových světel bíle barvy, které za zhoršené viditelnosti ukazují (postupně běží) směrem k prahu přistávací dráhy.

 

Zulu (p)

Původně vojenský termín označující světový koordinovaný čas (UTC = Universal Time Coordinated). Veškeré časové údaje používané letovou posádkou jsou vždycky v čase UTC.

Ve středoevropském časovém pásmu platí, že za zimního času LT (místní čas) = UTC + 1 a za letního času LT = UTC + 2.

 

Autor: Jan Kopička
Odborná spolupráce: Zuzanka Dvořáková, Jana Marková, Jan Juračka

Autor: Jan KopičkaSouvisející kategorie

KomentářeVyskoč - nepřihlášený host (...188.238...)
27.10.2018 16:53

Tu 134 - klarinet
IL - 62 majestát na obloze, poslední letadlo s klasickým křidlem, které na přiblížení mělo stažený motory a plachtilo, ne jak ty dnešní USA papírový plechovky.
Tu 154 bombardirovčík istrebitěl

O. M. - nepřihlášený host (...231.2...)
14.08.2018 15:30
K armování

Zde ve vysvětlivkách se píše o zaarmování a odarmování dveří. Ve skutečnosti (a v opačném významu!) se tento termín týká nafukovacích skluzů. Totiž arm (zde "zaarmovat") = odjistit, aktivovat (skluz), disarm ("odarmovat") = zajistit (skluz).
Jelikož však dveře i skluz spolu těsně souvisejí, tak ta dvojitá záměna na výsledku nic nemění. Odjištěný skluz se při otevření dveří automaticky nafoukne, stačí tedy "vzít za kliku" a může začít evakuace, zajištěný skluz nikoli. Proto se po zastavení na stojánce musí skluz zajistit (disarm, odarmovat :-)), aby se po otevření dveří nevyvalil do chobotu nebo pojízdných schodů.

petrp (...86.243...)
03.08.2018 08:04

..a ještě bych dodal krásnou přezdívku pro IL-76, to byl Kárlštějn:-)

petrp (...86.243...)
03.08.2018 08:00

Když jsem pracoval na IL-62,Tu-154,B-737.etc., tak jsme je coby mechanici dělili na stařeny a emky,dohromady dvaašedesátky , (Carevna byla spíše Volha GAZ-24,populární to vůz státních orgánů)Tu-154 byla obecně "stopadesátčtyřka" nebo "Maseratti mezi letadly" (kvůli vysoké rychlosti,letové hladině a i spotřebě:.)) případně i "Žuch" (detailněji Žuch 1,2,3....protože tolik letounů tohoto typu havarovalo v čr)
Tu-134A se spíš říkalo "píštala" (kombinace šířky trupu a hluku), pro doplnění TU-124 bylo "malé tůčko" případně "koloběžka".TU-104 "velké tůčko".
Trabant si pamatuji jako slangový výraz pro L-410 vojáků.............B-737 jsme ríkali "bulík" případně "lisovana kukuřice"---odtud asi ten trabant

Libor Elis - nepřihlášený host (...244.50...)
01.08.2018 22:47
L-410

Kunovskej Trabant

von Kukuck (...102.41...)
01.08.2018 11:17

Ještě dodám trochu věcí z údržby, tak tedy:

AMOS: Nikoli medový blesk, co vyklepal Makové panence konev, ale Aircraft Maintenance Organization System, mechanici do něj zapisují provedené práce, umí skladové hospodářství i plánování revizí a spousta dalších užitečných věcí.

Carevna: IL-62/M

Delfíni: mechanici,
pokud uvidíte na autě údržby nápis Nekrmte zvířata!
Zde je vysvětlení…

Dráteník nebo tříprsťák: avionik

Flying Nitendo: A320

Grease monkey: hanlivěji mechanik

Hrbatá: TU 154, podle vstupu trupového motoru.

Jezevčík: TU 134, podle tvaru přídě.

Kruh, kompenzák: Kruhová stojánka určená pro kompenzaci magnetických kompasů.

Luxwaffe: pracovnice útvaru úklid letadel...

Mula, tančík: Letištní vozík k tahání klecí s bagáží apod. od firmy MULAG, přirovnání k tančíku vede skutečnost, že kostru má z cca 2cm silných železných plátů.

Televize: Zkušebna na přezkoušení generátorů IL-62, nebo
TU-154, skříň s relátky a světelným panelem připomínající klasický CRT televizor tvarem a (především) hmotností...

Traktor, Trabant: Slangový výraz mechaniků pro B737.
Protože: Boeing není jednoduchý jako traktor, ale tak špinavý. Síla plechu na trupu je stejná, jako na L-410, kterému se také říká Trabant...

Jirka. (...228.13...)
31.07.2018 14:47
Malajská Svině

Myslím že měla označení PK-LIS

Otakar Oráč - nepřihlášený host (...194.239...)
30.07.2018 22:22
p. Juračka

... vidím v kolonce "odborná spolupráce" mimo jiné i p. Juračku. Dlouho o něm není slyšet, nevíte zda bude další pokračování "Starého práškaře"? Bylo to super čtení, ale pak se po něm slehla zem a od té doby nic... Díky

Kosmic - nepřihlášený host (...74.199...)
29.07.2018 16:15
BK1

Stevardky v Kambodži jsem už naučil BK1

Pavel - nepřihlášený host (...254.180...)
29.07.2018 15:56
As cleared

čistá prdel - as cleared

Celkem 10 záznamů

Partneři


Reklama
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s tím, že využívá pro analýzy a přizpůsobení obsahu soubory cookie. Další informace