Recenze

V loňském roce vyšly z dílny agentury JLM dva velice zajímavé filmy (DVD,VHS), dokumentující část historie československého letectví. Konkrétně stále ještě otevřenou kapitolu slavných československých letadel řady Z-26 Trenér a kluzáků L-13 Blaník. Je možná s podivem, že toto téma nebylo již dříve nějak zpracováno, protože se jedná o skutečné létající legendy československého leteckého průmyslu. Vysvětlením je snad to, že se jedná o letadla, se kterými se stále i po mnoha letech každodenně setkáváme v provozu našich aeroklubů a bez nichž si provoz snad ani nelze představit. Možná právě proto, že nám Trenéři a Blaníci zevšedněli a jaksi se stali pomyslně nesmrtelnými a vytváří tak dojem, že je ještě stále čas. Blaník ale i Trenér nepochybně v provozu našich aeroklubů ještě dlouhou dobu zůstanou, vždyť těžko za ně hledat náhradu, ale přesto toto téma by si jistě zasloužilo obsáhlejší filmové zpracování, kde by bylo více technických dat, více chronologicky řazených historických údajů, informace o exportu a různých modifikacích, atd. Zkrátka více dokumentárně pojaté zpracování. Přesto všechno patří režisérovi těchto filmů panu Vladimíru Labudovi poděkování za zpracování alespoň části tohoto velkého tématu velice slavné kapitoly československého letectví.

Přes spíše publicistické pojetí obou filmů nezbývá než tyto velice zajímavé dokumenty o takových legendách, jakými Blaník a Trenér bezesporu jsou, určitě vřele doporučit každému zájemci o sportovní letectví. Více informací na www.jlmpraha.cz.

LEGENDA JMÉNEM TRENÉR

To je název dokumentárního filmu o historii slavných čs. motorových letounů řady Z-26 Trenér. Film provede diváka celou výrobní řadou těchto slavných letounů z Otrokovic. Ve filmu hovoří a vzpomínají lidé, kteří se podíleli na vzniku a zalétávání těchto letadel, piloti z aeroklubů ale i pan Hošek, který jedno z takových letadel restauroval do letuschopného stavu a nyní je provozuje na letišti Příbram (viz fotogalerie planes.cz).

LEGENDA JMÉNEM BLANÍK

Tak se jmenuje dokumentární film, který vydala agentura JLM v loňském roce na DVD a VHS. Film nabízí zajímavé záběry z provozu L-13 Blaníků v prostředí AK Příbram. K vidění jsou poutavé letové záběry, které jsou proloženy velice zajímavými vzpomínkami bývalých konstruktérů a zkušebních pilotů, kteří se na vzniku tohoto slavného větroně podíleli. L-13 Blaník dnes už sice dávno není plachtařským brusem, ale leteckým "dělníkem", je stále páteří našich aeroklubů a odvádí svoji poctivou práci zejména při výcviku nových plachtařů. Ve filmu jsou k vidění zajímavé letové pohledy z kamery, umístěné na směrovce, a divák si tak může prožít i nejednu vývrtku z neobvyklého úhlu pohledu. Ve filmu je i ukázka z praktického výcviku nových pilotů kluzáků, kdy lze sledovat výklad instruktora a divák se i trochu dozví, jak se takový kluzák vlastně řídí. Mezi zajímavosti patří i otázka, jak vzniklo pojmenování jménem Blaník, které se stalo záhadou, protože to dnes už nikdo přesně neví.

HISTORIE VĚTRONĚ L-13 BLANÍK

Je to název knihy z pera významného leteckého publicisty ze známé letecké rodiny, pana Alberta Orlity. Kniha popisuje známé i dnes již méně známé skutečnosti a detaily z doby vzniku, vývoje, zkoušek, zalétávání a sériové výroby. Kniha se zabývá i mladším bratrem L-23 Super Blaníkem i posledním kunovickým kluzákem L-33 Sólem. V knize je možné se dočíst i mnohé o motorizaci slavného Blaníka a to nejen u nás v Čechách, ale i ve světě. Čtenář se dočte mnohé i o exportu těchto kluzáků a pozitivních ohlasech na tento výtečný letecký výrobek.

Je skvělé, že byla zpracována historie Blaníka. Bohužel, tato kniha nemůže postihnout celou historii těchto větroňů, protože to naštěstí potrvá ještě dlouho, než se rozloučíme s posledním Blaníkem. Přesto patří Albertu Orlitovi velké poděkování a uznání za zpracování tohoto tématu.

Kniha přináší bezesporu obrovsky cenné a zajímavé informace z historie slavného kluzáku a velice vhodně ji doplňuje film „Legenda jménem Blaník“. Jediné, co lze knize vytknout a co je opravdu škoda: schází obrazová příloha s fotografiemi a eventuálními nákresy. Tuto knihu není možné nedoporučit všem plachtařům, po několik desetiletí začínajícím právě na Blaníku, ale i všem zájemcům o historii čs. letectví. Knihu vydala rovněž agentura JLM v roce 2004.

NEBOJTE SE LÉTAT DO ČESKÉ REPUBLIKY

Tak se jmenuje letos vyšlé DVD z produkce Letecké amatérské asociace. Jak už název napovídá, jedná se o DVD určené především cizím pilotům malých soukromých letadel. DVD nabízí možnost vybrat si ze čtyř jazyků: česky, anglicky, německy nebo francouzsky a tím tak zvyšuje svoji atraktivnost. Tento pořad, jehož náklady si vyžádaly 1,5 milionu Kč, vznikl ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj a LAA. Po úvodním atraktivním videu pořad nabízí bližší seznámení s turistickými regiony. Po výběru daného regionu se opět spustí krátké úvodní video, tentokrát již zaměřené na vybraný region. Poté se zobrazí menu, nabízející letecké informace jako schematické vyznačení CTR/TMA, zakázaných a nebezpečných prostorů, dále informace o letištích, 3D ortofoto obrázek vybraného letiště, dále nejrůznější turistické zajímavosti i s obrazovou dokumentací vybraných památek, důležité kontakty a internetové adresy, jež se mohou velice hodit, a další zajímavé turistické informace.

Jak už název DVD vypovídá, pořad láká zahraniční piloty k letu do České republiky, a to prostřednictvím nabídky turisticko-leteckých šotů, které jsou více či méně zdařilé. Nabídnuté mapy nejsou sice zrovna nejlepší kvality, ale jejich účelem není předletová příprava a tak dané zobrazení dostačuje. V zahraničí bude jistě velmi oceněn překlad do více jazyků. Bohužel v pořadu schází informace pro letce, kterým je pořad nabízen, totiž postupy a informace nezbytné k provedení takového mezinárodního letu. Tím se celé DVD stává spíše jen jakýmsi průvodcem a pozvánkou do naší země a ne návodem jak postupovat, což by se dalo podle názvu pořadu očekávat. Je pravda, že pilot si musí prostudovat před letem AIP a další příslušnou dokumentaci, ale tam je spousta informací, z nichž však důležitá a prakticky využitelná je jenom malá část. Právě taková část se mohla do pořadu vejít. Na druhou stranu předpisy se mění a vyvíjejí a tím, že je tento pořad zbaven nutnosti aktualizací leteckých dat, získává nadčasové použití. Případní zájemci o toto DVD se mohou obrátit na sekretariát LAA.

LETECKÝ ATLAS ČR

Letecká amatérská asociace ČR (LAA) letos na jaře vydala nový "Letecký atlas ČR" v měřítku 1:200 000 pro VFR lety, který tak znovu vyšel plně aktualizován. Kromě podrobné topografické plochy atlas zobrazuje i poslední změny v topografické situaci a mapu dolního vzdušného prostoru GND-FL95. Zobrazeny jsou letiště a plochy SLZ, CTR/TMA řízených letišť, VFR vstupní a výstupní body včetně VFR příletových a odletových tratí, zakázané, omezené a nebezpečné prostory, ADIZ, pozemní radionavigační zařízení, IFR traťové body a mnoho dalších. Letecké informace jsou aktualizovány a platné k 14. dubnu 2005. Oproti minulému vydání byly letos zakresleny i údaje o trasách vysokého napětí. Letecký atlas dále obsahuje přehledný rejstřík letišť a ploch SLZ s řadou doplňujících informací jako souřadnice, frekvence, status, telefonní čísla, atd. Dále jsou v atlase přehledně uvedeny v tabulce VFR vstupní a výstupní body včetně jejich souslednosti na jednotlivých VFR ARR/DEP tratí. K dispozici jsou dále schematické mapky silniční a železniční sítě, vodstva a horstva ČR, mapa rozdělení vzdušného prostoru s příslušným komentářem, pomůcky v podobě časových měřítek pro různé rychlosti a měřítka map 1:200 000 a 1:500 000. V závěru atlasu je velmi podrobný index měst a obcí včetně jejich zeměpisných souřadnic. Součástí atlasu je i příloha v podobě letecké mapy v měřítku 1:500 000. Tato mapa ve srovnání s oficiální ICAO mapou nabízí mnohem lepší barevně-grafické rozlišení a lepší čitelnost nejen leteckých informací, avšak pro samotnou navigaci je již o něco méně vhodná.

Celý atlas včetně přílohy tvoří spolu s Databází letišť Avion celek více než vhodný na palubu každého UL letadla, ale třeba i "dospělého" letadla. Nebýt povinnosti řídit se platnými a závaznými publikacemi (AIP, NOTAM, letecká mapa ICAO 1:500 000), jednalo by se o dostačující navigačně letecké podklady pro VFR létání v České republice. Je též nutno velmi vyzdvihnout a ocenit i dvojjazyčnou verzi celého atlasu, který tak může být bez problému používán i zahraničními letci, což se třeba nedá stejně říci o Databázi letišť i přes její anglickou a německou vložku. Myslím, že je určitě nutné poděkovat tvůrcům tohoto atlasu za jejich skvěle odvedenou práci.

Atlas se standartně distribuje členům UL svazu LAA, avšak vzhledem k jeho obsahu a praktičnosti lze předpokládat, že najde své uplatnění nejen u pilotů UL letadel, ale i u celé řady dalších letců. Případní zájemci o koupi se mohou obrátit přímo na sekretariát LAA nebo na prodejnu Aviatik či prodejnu Picodas Praha. Prodejní cena je okolo 700 Kč.

Autor: DSSouvisející kategorie

KomentářeAnTena - nepřihlášený host
21.11.2005 23:23
Objednání DVD.

http://obchod.aeromedia.cz/catalog/
Zde si muzete DVD objednat.Mam Legenda jmenem Blanik i Trener a obe stoji za to.
Doporucil bych vam jeste DVD Jak se leta kobra...od stejneho tvurce a je to opravdu
zazitek.AnTena :-)

magda - nepřihlášený host
26.10.2005 08:32
Kde, kde?

Dobrý den, prosím, poraďte, kde se dají výše zmíněná DVD koupit??Ráda bych si alespoň některé z nich opatřila.Díky...

Celkem 2 záznamy

Partneři


Reklama
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s tím, že využívá pro analýzy a přizpůsobení obsahu soubory cookie. Další informace