Praha - Ruzyně

PRG | LKPR | Česká republika

Náhodné fotografie letadel z letiště


Informace o letišti

Z pražského ruzyňského letiště se do Prahy dostanete autobusy číslo 100 (na konečnou stanici metra B Zličín), 119 (na stanici metra A Nádraží Veleslavín) nebo AE (na hlavní nádraží, za speciální tarif). Běžný tarif dopravního podniku na linky 100 a 119 a následné spojení metrem činí 32,- Kč, jízdenka platí 90 minut. Aktuální informace o cenách dopravního podniku jsou uvedeny zde.

Data: červen 2015

Letiště Praha je relativně kompaktní, proto všechny přestupy zahrnují relativně krátké doby přechodů. Vzhledem k tomu, že cestující nemusejí vyzvedávat zavazadla, která jsou odbavena až do cíle cesty, postačí k přestupu čas potřebný k přechodu a včasnému vstupu do odletové brány. Při odletech z terminálu 1 prochází bezpečnostní kontrolou. Při přestupu mezi terminály 1 (non-Schengen) a 2 (Schengen) prochází bezpečnostní i pasovou kontrolou.

Data: červen 2015 


Máte-li čerstvou zkušenost, napište nám sem komentář a ověřené údaje uvedeme i s datem a Vaším jménem. Děkujeme.

Letiště Praha je spotterům velmi dobře nakloněno. Výsledkem dlouholeté spolupráce Letiště se serverem planes.cz je mnoho možností od pozorovacích valů i otvorů v plotech přes fotografování z neobvyklých míst až po spolupráci na společných akcích. Velmi si ceníme toho, že Letiště při všech svých činnostech zvažuje i možnosti spolupráce se spottery.

Na tomto odkazu najdete informace s mapou, převzaté z předchozí verze našeho webu.

Máte-li čerstvou zkušenost, napište nám sem komentář a ověřené údaje uvedeme i s datem a Vaším jménem. Děkujeme.

Letiště Praha se v roce 2011 dostalo do elitní skupiny světových letišť. Získalo jako jediné letiště na světě cenu Eagle Award, kterou uděluje Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA). Tohoto „leteckého Oskara“ obdrželo především za svůj výrazný rozvoj, spokojenost zákazníků se službami, transparentní a rovnocenný přístup vůči všem leteckým dopravcům. Jeho příjemné prostředí i klientský přístup si pochvalují cestující z celého světa. Svědčí o tom i první místo v mezinárodní anketě cestujících World Airport Awards v letech 2005, 2007 a 2009.

V posledních letech má letiště na svém kontě řadu pozitivních „NEJ“.

Např. v roce 2006, kdy byl otevřen nový Terminál 2, zprovoznilo zároveň nejmodernější plně automatickou třídírnu zavazadel v Evropě. O rok později pak otevřelo centrální hasičskou stanici, jejíž součástí je i unikátní výcvikový polygon a díky které se rozšířily možnosti zajištění bezpečnosti v areálu letiště. Také využívá sofistikovaný monitorovací systém ANOMS8, který kontinuálně měří hluk a monitoruje letové tratě letadel. Na základě jeho výstupů vyhlašuje Letiště Praha ve spolupráci s MČ Praha 6 každoročně soutěž NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE. Letos to bude již šestý ročník. A to je jen malý výčet aktivit, které zvyšují kvalitu letiště Praha/Ruzyně.

zdroj: materiály Letiště Praha

×

Před sedmdesáti pěti lety Ruzyně odbavila něco málo přes 13 tisíc pasažérů za rok.
 
× V minulých letech bylo na letišti odbaveno okolo 12 milionů cestujících ročně.
Při zahájení provozu letiště byla nejdelší z pěti travnatých přistávacích ploch dlouhá 1 200 metrů (tehdy unikátní délka).
 
× Dnešní hlavní dráha letiště s označením 06/24 měří 3 715 metrů a vedlejší dráha 13/31 je dlouhá 3 250 metrů.
V roce 1938 obsahovala letecká síť ČSA 24 úseků, z toho bylo 12 vnitrostátních a 12 do zahraničí.
 
× V současnosti zajišťuje přímé spojení mezi Prahou a 128 světovými destinacemi na 54 leteckých přepravců.
V roce 1993 se cestující měli možnost odbavit u jedné z 19 přepážek ČSA.
 
× Dnes je v letištních terminálech 1 a 2 celkem 122 odbavovacích přepážek a 25 samoodbavovacích kiosků.
Při zahájení provozu byla kapacita letiště cca 250 tisíc cestujících. Na konci 70. let se zvýšila na cca 2,3 milionu cestujících. × Kapacita letiště je dnes 15,5 milionů odbavených cestujících ročně.

zdroj: materiály Letiště Praha

Začátkem dubna tomu bude přesně 75 let od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky. Za ta léta se v souvislosti s rychlým rozvojem letecké dopravy mnohé změnilo. Narostly nejen počty odbavených cestujících nebo uskutečněných spojení, ale také prestiž v rámci světových letišť.
  • 5. dubna slaví letiště Praha/Ruzyně 75 let. V roce 1937 v tento den přistálo na Ruzyni první letadlo.
  • Za 75letou historii bylo na letišti odbaveno celkem okolo 201 milionů cestujících a bylo uskutečněno více než 4 miliony civilních letů.
  • Cestující mají k dispozici nabídku 54 leteckých společností spojujících Prahu přímou linkou s více než 128 destinacemi po celém světě. Operuje zde také 5 nákladových dopravců.
  • Svoji domovskou základnu zde mají letecké společnosti České aerolinie, Holidays Czech Airlines, Travel Service a Wizz Air.
  • Podle výsledků mezinárodní asociace IATA je dnes Letiště Praha nejvíce se rozvíjejícím letištěm světa

Získaná ocenění a certifikáty

1937 Zlatá medaile za výstavbu a koncepční řešení letiště ze Světové výstavy v Paříži

2003 Certifikát ISO 14001 (systém enviromenální politiky)

2004 Zaměstnavatel roku pražského regionu

2005 1. místo v mezinárodní soutěži World Airport Awards v sekci “Nejlepší letiště střední/východní Evropy“

2006 Umístění v TOP 10 soutěže Českých 100 nejlepších

2006 Certifikát provozní bezpečnosti dle standardů Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO

2006 Terminál Sever 2 – ocenění “Dopravní stavba roku”

2007 1. místo v mezinárodní soutěži World Airport Awards v sekci “Nejlepší letiště střední/východní Evropy“

2009 1. místo v mezinárodní soutěži World Airport Awards v sekci „Nejlepší letiště východní Evropy“

2010 Přijetí do evropské iniciativy ACA (Airport Carbon Accreditation)

2011 Cena Eagle Award za nejvíce se rozvíjející letiště světa

2012 IT Projekt roku za implementaci CDM postupů na Letišti Praha

zdroj: materiály Letiště Praha

Současné letiště má kapacitu 15,5 milionů odbavených cestujících ročně. Terminál T1 slouží letům mimo schengenský prostor, Terminál 2 se naopak využívá pro lety v schengenském prostoru. Staré letiště, které je označováno jako areál Jih, obsluhuje zejména privátní a státní lety. Letiště má k dispozici dvě přistávací a vzletové dráhy.

Nejvýznamnějším rozvojovým projektem Letiště Praha je plánovaná výstavba paralelní dráhy. Od 90. let výrazně roste počet odbavených cestujících i letů na Ruzyni. Za posledních deset let se objem přepravy ztrojnásobil. Terminál 2 dostatečně navýšil tzv. terminálovou kapacitu pro odbavení cestujících v dlouhodobém horizontu. Naopak dráhový systém letiště se navzdory rychlému růstu objemu cestujících a provozu od 60. let téměř nezměnil.

Záměr postavit na pražském letišti paralelní dráhu ke stávající hlavní dráze 06/24 není žádnou novinkou. Už při stavbě této hlavní dráhy v 60. letech se počítalo s tím, že v případě potřeby bude dráhový systém paralelní dráhou doplněn. Na počátku 70. let byla tato dráha zapracována do územně plánovací dokumentace. Zájem cestujících o Prahu i Českou republiku neustává a letiště i do budoucna očekává, že počet odbavených cestujících a letadel poroste. Rostoucí poptávku cestujících po letecké dopravě umožní nadále uspokojovat až plánovaná paralelní dráha. Využití potenciálu ruzyňského letiště je příležitostí pro jeho další rozvoj jako významného evropského leteckého přístavu, který se za 75 let svého provozu stal jedním z nejvýznamnějších v regionu střední a východní Evropy.

zdroj: materiály Letiště Praha

20. léta

Koncem 20. let minulého století se ukázalo, že letiště ve Kbelích už kapacitně nevyhovuje. Proto bylo nutné vybudovat nové moderní civilní letiště, o jehož realizaci v ruzyňském prostoru rozhodla vláda v březnu 1929. Zvolená plocha výměrou odpovídala většině evropských letišť.

30. léta

Provoz na ruzyňském letišti byl zahájen 5. dubna 1937. První letadlo zde přistálo v 9 hodin a jednalo se o Douglas DC-2 Československé letecké společnosti na trase Piešťany–Zlín–Brno–Praha. První mezinárodní spoj společnosti Air France přistál v 10 hodin na trase Vídeň–Praha–Drážďany. Původně mělo letiště tři nezpevněné travnaté vzletové a přistávací dráhy, betonové se teprve začínaly budovat. V prvním roce svého provozu letiště přepravilo 13 462 cestujících. Do okupace v březnu 1939 byl vybudován základní dráhový systém ve tvaru trojúhelníku a upraven terén celé letištní plochy. Projekt pokračoval i v době okupace.

40. léta

Od osvobození Československa v květnu 1945 byly urychleny práce na uvedení civilního letiště do trvalého provozu. V letech 1947–1948 byla zahájena výstavba paralelní dráhy směrem na SV a JZ. V roce 1949 začala modernizace letiště. Vzletové a přistávací dráhy byly prodlouženy, současně byl doplněn systém pojezdových drah a světelné zabezpečovací zařízení na noční provoz.

50. léta

V padesátých letech začala létat proudová a turbovrtulová letadla, což zvýšilo nároky na zimní údržbu drah. Pro příjem těchto letadel se vzletové a přistávací dráhy dále rozšířily a prodloužily. V roce 1959 byla jejich délka 3,35 km. Byly vybaveny moderním světelným a rádiovým zabezpečením.

60. léta

V letech 1960 –1968 bylo vybudováno nové letiště severně od původního – dnes areál Sever. Nově byl rozšířen systém vzletových drah, nová odbavovací budova s kapacitou cca 2,3 milionu cestujících za rok byla slavnostně otevřena 15. června 1968. Zatěžkávací zkouškou nové letiště prošlo v noci na 21. srpna 1968, kdy na něm přistály okupační armády Varšavské smlouvy. Vzletové a přistávací dráhy byly prodlouženy až na 4,3 km.

70. léta

V roce 1971 desetitisíce návštěvníků zaplnily letiště u příležitosti přistání prvního sovětského letounu Tupolev TU-144. Za tři dny pobytu jej zhlédlo na 300 000 lidí.

80. léta

Z důvodu dosažení úspor pohonných hmot došlo ke zrušení leteckého spojení na vnitrostátních linkách na krátké vzdálenosti, které mohly být nahrazeny silniční či železniční dopravou. Za poklesem zájmu o leteckou dopravu stálo také otevření dálnice Praha–Brno–-Bratislava.

90. léta

Počátkem devadesátých let byla rekonstruována odbavovací budova. Došlo ke zvýšení kapacity odbavení cestujících — mohli se odbavit u jedné z 19 přepážek ČSA a k dispozici jim bylo devět přepážek celní kontroly a osm pasové kontroly. V červnu 1995 byl položen základní kámen nového odbavovacího komplexu a parkoviště. V květnu 1996 zahájila provoz část nového odbavovacího terminálu — prst B. V červnu 1997 byl zprovozněn vlastní terminál s kapacitou 4,8 milionu cestujících za rok. V roce 1997 vznikl také terminál Jih určený pro všeobecné letectví. V roce 1998 byly zprovozněny moderní cargo terminál, rozmrazovací stojánka a došlo k modernizaci letištní věže.

První dekáda 21. století

V roce 2002 byl dokončen Parking C jako největší poschoďové parkoviště ve střední Evropě a do provozu byl uveden prodloužený prst B s nástupními prosklenými mosty a pohyblivým chodníkem. Skončila rekonstrukce odbavovací budovy. V lednu 2006 byla slavnostně otevřena veřejná část Terminálu 2, který zvýšil kapacitu letiště. V roce 2008 letiště odbavilo rekordní počet cestujících – 12,6 milionu. V tomto desetiletí se poptávka po létání v Praze téměř ztrojnásobila. Navíc Letiště Praha opakovaně získalo ocenění World Airport Awards v sekci „Nejlepší letiště střední / východní Evropy“.

zdroj: materiály Letiště PrahaKomentářeNebyly vloženy žádné komentáře.

Partneři


Reklama
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s tím, že využívá pro analýzy a přizpůsobení obsahu soubory cookie. Další informace